Inschrijven

Wil je meteen het formulier invullen klik hier 

 


 

 

 “DANSEN, BREAKDANCEN,  ZUMBA-EN OF TOTAL BODYWORKOUT/PILATES?”

 

Dat kan bij 2Move! Je bent van harte welkom om een keer te komen kijken en mee te doen.

De eerste twee lessen zijn gratis proeflessen. Na twee lessen beslis je of je door wilt gaan,

Geef je op door hieronder het formulier in te vullen.

 

 

 

Voorwaarden inschrijving  2Move

  • Ieder lid moet zich zowel voor, tijdens als na de lessen houden aan de aanwijzingen van de leiding.
  • Het dragen van sportkleding en sportschoenen tijdens de lessen is verplicht.
  • Een medische keuring is niet verplicht, iedereen sport onder zijn/haar eigenverantwoordelijkheid. Raadpleeg bij twijfel over uw gezondheid uw arts.
  • De lessen, lestijden, docenten en tarieven staan vermeld op de website. 
  • De persoonsgegevens die u op dit formulier invult, worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van het lidmaatschap van 2Move en worden niet aan derden verstrekt.
  • Op de pagina ‘algemene regels 2Move Maartensdijk’ vindt u meer informatie over het privacybeleid en de privacyverklaring van 2Move en over de voorwaarden.

Lidmaatschap, contributie , U-pas en opzegging

 

Contributiebetaling is jaarlijks vooraf door overschrijving op onze RABO rekening: NL 47 RABO 0368 3271 24  ten name van 2MOVE Maartensdijk te Maartensdijk. U ontvangt hiervoor een factuur.  

 

Als u in het bezit bent van een U-pas worden de leskosten en eenmalige inschrijvingskosten door 2 Move afgehandeld met de gemeente, mits er nog genoeg tegoed op de U-pas staat. En U-pas moet hiervoor worden overlegd. 

 

Door aanmelding via dit aanmeldingsformulier wordt verklaard: “dat het aangemelde lid overeenkomstig de statuten en de algemene regels  zal handelen en zich daaraan zal onderwerpen”. 

 

Artikel 7 lid 3 van de statuten bepaalt dat opzegging van het lidmaatschap door het lid slechts kan geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke/digitale (email) kennisgeving, die vier weken voor afloop van het verenigingsjaar in het bezit moet zijn van de vereniging (d.w.z. vóór 2 juni schriftelijk of digitaal per email aan de ledenadministratie). Bij het niet tijdig opzeggen is contributie voor het volledige volgende seizoen verschuldigd. 

 

  • De contributie is altijd voor een vol verenigingsjaar verschuldigd; uitzonderingen hierop betreffen verhuizingen en medische indicatie. Het verenigingsjaar loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni.
  • Tijdens de maanden juli en augustus en tijdens de voor Maartensdijk geldende schoolvakantie zal er geen les worden gegeven.
  • Voor de lessen op de bijzondere dagen zoals tijdens de Avondvierdaagse zullen de docenten u tijdig op de hoogte brengen

 

 

 


Dan nu het in te vullen formulier:
Voor vragen kunt u mailen naar: ledenadministratie@2movemaartensdijk.nl

Onderstaande gegevens invullen bij inschrijving van kinderen. In verband met contact over/tijdens lessen

Ingevuld: (vul plaats en datum in)

code Code refresh
* verplicht veld